top of page

מפגש

בן 45 דקות


מה בתוכנית?

טעימה והתנסות בחוויית האותנטיות הקבוצתית. מפגש קליל ומהנה בו תחשפו למהות התוכנית, תכירו את 3 מרכיביה המרכזיים ותקבלו מספר כלים ראשוניים ליישומה.


bottom of page