top of page

קורס

שישה מפגשים בני שעה וחצי


מה בתוכנית?

הקורס נועד לתת מענה רחב היקף לקבוצות הרוצות להמשיך בתהליך הגיבוש וההתקרבות, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. 6 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד מפגש ראשון: עבודה עם פרטנר- נעסוק באדם שממול, בהקשבה ויצירת אמון הדדי. מפגש שני: אלתור- דרך תרגילי תיאטרון נתרגל את שריר האימפרוביזציה שלנו כך שנוכל לרתום אותו לצרכינו. מפגש שלישי: מרכזים גופניים- דרך עבודה פיזית נלמד להכיר בעצמנו ובאחרים מהו האיבר המוביל שלנו ומה זה אומר עלינו כבני אדם. מפגש רביעי: דמויות, מהרחוב ומהחיים- נלמד איך להסתכל על דמות, נתרגל בניית דמות וגילומה ונקבל כלים לקריאת עצמינו ואחרים. מפגש חמישי: מפגשים משמעותיים- נאתגר את עצמינו במפגשים בעלי תוכן משמעותי עם דמויות מהחיים שיגולמו על ידי חברי הקבוצה. מפגש שישי: מפגש סיכום- סיכום התהליך כולו דרך מעבר בין כל התחנות אותן עברנו ושיקוף הדרך האישית והקבוצתית אותה צעדנו יחד.


bottom of page